Umowa o roboty budowlane – forma

Umowa o roboty budowlane, zgodnie z treścią kodeksu cywilnego, powinna być zawarta w formie pisemnej. Strony często nie zawierają pisemnej umowy, co nie powoduje jej nieważności. Inna forma umowy, np. ustna lub przez faktyczne podjęcie czynności, jest akceptowalna jednak w przypadku zaistnienia sporu może to przysporzyć wielu trudności. Jeśli obie strony są przedsiębiorcami i umowa […]

Żołnierze mogą dochodzić zwrotu podatku od dodatku mieszkaniowego.

Zgodnie z najnowszym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, podatek od dodatku mieszkaniowego dla żołnierzy zawodowych za lata 2010 i 2011 jest podatkiem nienależnym. Tym samym NSA wskazał, że kwoty pobrane tytułem wskazanego podatku stanowią nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyrok ten jest tym ważniejszy że dotychczasowe interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia niektórych sądów administracyjnych błędnie […]