Szanowni Państwo,

Zapewniamy pomoc w prowadzeniu negocjacji dotyczących sposobu i terminów spłat istniejących wierzytelności. Zapewniamy pośrednictwo w zawieraniu porozumień i ugód sądowych w celu minimalizacji kosztów związanych z dochodzeniem zapłaty należności w postępowaniu sądowym oraz skrócenia czasu oczekiwania na rzeczywiste odzyskanie należności.

Podejmujemy również działania zmierzające do odzyskania należności na drodze postępowania sądowego oraz zapewniamy reprezentację przed organami egzekucyjnymi.

Celem naszych działań jest szybkość i skuteczność w odzyskiwaniu Państwa wierzytelności bez konieczności narażania na zbędne koszty sądowe czy egzekucyjne i z uwzględnieniem sytuacji finansowej dłużnika.

Zapraszamy