Umowa o roboty budowlane – forma

Umowa o roboty budowlane, zgodnie z treścią kodeksu cywilnego, powinna być zawarta w formie pisemnej. Strony często nie zawierają pisemnej umowy, co nie powoduje jej nieważności. Inna forma umowy, np. ustna lub przez faktyczne podjęcie czynności, jest akceptowalna jednak w przypadku zaistnienia sporu może to przysporzyć wielu trudności. Jeśli obie strony są przedsiębiorcami i umowa […]