Wyrok TK w sprawie zbyt wysokich składek naliczanych przez ZUS

W związku z nowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego firmy, które delegują pracowników poza granice kraju, a które zostały zobowiązane do dopłacania składek ZUS, mogą domagać się wznowienia swoich spraw. Mogą także żądać zwrotu nadpłaconych składek. Wyrok dotyczy rozporządzenia ministra pracy z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne […]