Zgodnie z uchwałą siedmiu sędziów z 12 czerwca 2014 r. (sygnatura akt II PZP 1/14) miejsce do spania w kabinie to nie nocleg w rozumieniu obowiązujących przepisów, a co za tym idzie kierowcy, który spał w kabinie ciężarówki powinien zostać wypłacony ryczałt za nocleg.
W związku z powyższy kierowca, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który nie otrzymał ryczałtu za noce spędzone w kabinie może domagać się jego wypłaty nawet do 3 lat wstecz.
Nasi prawnicy, specjalizujący się w prawie transportowym, pomogą państwu w uzyskaniu należnych świadczeń.
W tym celu prosimy o kontakt.