Marek Cyrek - radca prawny

MAREK CYREK – RADCA PRAWNY

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim (2004-2009).

Ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Rzeszowie, a następnie złożył egzamin radcowski, otrzymując wyróżnienie dziekana OIRP w Rzeszowie za najlepszy wynik egzaminu radcowskiego na Podkarpaciu.

Od 2009 r. zatrudniony w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Byjosia w Rzeszowie, gdzie zajmował się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, reprezentacją w postępowaniach cywilnych i administracyjnych oraz sprawami odszkodowawczymi.

W trakcie aplikacji radcowskiej wspierał ideę wolontariatu świadcząc darmowe porady prawne w ramach działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich “AKTA”.

Kontakt: 506 129 900

Dominika Rozborska - radca prawny

DOMINIKA ROZBORSKA – RADCA PRAWNY

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Absolwentka europeistyki i prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W czasie trwania studiów angażowała się w działalność Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także reprezentowała głos studentów w organach kolegialnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

W 2013 r. w ramach projektu „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu” odbyła staż studencki w Wydziale IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Rzeszowie. W 2018 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. 

W 2018 r. ukończyła także Szkołę Prawa Procesowego Ad Exemplum.

W kancelarii radców prawnych Kędzierski Cyrek w Rzeszowie zatrudniona od 2014 r., gdzie zajmuje się m.in. kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, reprezentacją w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, w szczególności w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych i administracyjnych.
W latach 2019-2020 zatrudniona jako asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadziła zajęcia ze studentami prawa i administracji. 
Kontakt: 726 777 100

Paweł Kędzierski - radca prawny

PAWEŁ KĘDZIERSKI – RADCA PRAWNY

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2001-2006).

W czasie studiów działał w studenckiej poradni prawnej przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych „ASOCJACJE” w Lublinie oraz w stowarzyszeniu „SOLFICIUS”, świadczącym bezpłatną pomoc prawną.

Po studiach stażysta w krakowskiej Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stanowisku prawnika. Następnie pracował na stanowisku prawnika w redakcji ogólnopolskiego serwisu internetowego o tematyce prawniczej.
W latach 2007-2009 pracował w Kancelarii Radcy Prawnego Marka Pasińskiego w Krakowie. Następnie w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Byjosia w Rzeszowie.

Kontakt: 606 966 341

Tomasz Wilk - radca prawny

TOMASZ WILK – RADCA PRAWNY 

W 2014r. ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

W czasie studiów pełnił funkcję wiceprezesa koła naukowego prawa karnego „Iustitia”. 

Aplikację radcowską odbywał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, którą zakończył złożeniem egzaminu radcowskiego w czerwcu 2020r. 

Podczas aplikacji ukończył kurs w Szkole Prawa Procesowego Ad Exemplum. 

Od 2020r. słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego.

Kontakt: 693 713 245

SZYMON DUBIS 

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. 

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku prawo z oceną bardzo dobrą, a także studia I stopnia na kierunku administracja, również z oceną bardzo dobrą. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa administracyjnego, przygotowaną pod kierunkiem naukowym prof. Elżbiety Ura. Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2. 

W Kancelarii zajmuje się sprawami cywilnymi, gospodarczymi oraz administracyjnymi. 

Prywatnie pasjonat kina i wycieczek rowerowych.

Szymon Dubis

ANGELIKA TRAWIŃSKA

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku prawo. 

Podczas studiów aktywnie uczestniczyła w działalności kół naukowych. 

Przed podjęciem współpracy z Kancelarią Kędzierski Cyrek zdobywała doświadczenie współpracując z jedną z rzeszowskich Kancelarii Radców Prawnych. 

W obszarze jej zainteresowań znajduje się głównie prawo cywilne, a w szczególności prawo rodzinne i prawo pracy.