Uprawnienia pracownika w przypadku zwolnień grupowych.

Wprowadzenie Z pośród przepisów regulujących prawa pracowników, najważniejszy jest kodeks pracy. W akcie tym uregulowane zostały prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Oprócz kodeksu pracy istnieją ustawy, których przedmiotem również są prawa pracownicze. Jedną z takich ustaw jest ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Kiedy stosuje się ustawę […]

Wyrok TK w sprawie zbyt wysokich składek naliczanych przez ZUS

W związku z nowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego firmy, które delegują pracowników poza granice kraju, a które zostały zobowiązane do dopłacania składek ZUS, mogą domagać się wznowienia swoich spraw. Mogą także żądać zwrotu nadpłaconych składek. Wyrok dotyczy rozporządzenia ministra pracy z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne […]

Umowa o roboty budowlane – forma

Umowa o roboty budowlane, zgodnie z treścią kodeksu cywilnego, powinna być zawarta w formie pisemnej. Strony często nie zawierają pisemnej umowy, co nie powoduje jej nieważności. Inna forma umowy, np. ustna lub przez faktyczne podjęcie czynności, jest akceptowalna jednak w przypadku zaistnienia sporu może to przysporzyć wielu trudności. Jeśli obie strony są przedsiębiorcami i umowa […]

Wesołych świąt Wielkiej Nocy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy Zespół Kancelarii Radców Prawnych Kędzierski Cyrek Składa najserdeczniejsze życzenia Niech te święta przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

Wesołych Świąt

Pełnych radości i pokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku życzy Zespół Kancelarii Radców Prawnych Kędzierski • Cyrek

Najem okazjonalny – skuteczne narzędzie ochrony wynajmujących

Przed właścicielami nieruchomości oferującymi najem swoich lokali oraz przed osobami szukającymi mieszkania do wynajęcia najgorętszy okres. Co zrobić aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje prawa? Od 17 grudnia 2009 r. wprowadzony został przez ustawodawcę szczególny rodzaj najmu – tzw. najem okazjonalny. W ten sposób określa się najem lokalu służącego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na czas oznaczony, […]

Żołnierze mogą dochodzić zwrotu podatku od dodatku mieszkaniowego.

Zgodnie z najnowszym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, podatek od dodatku mieszkaniowego dla żołnierzy zawodowych za lata 2010 i 2011 jest podatkiem nienależnym. Tym samym NSA wskazał, że kwoty pobrane tytułem wskazanego podatku stanowią nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyrok ten jest tym ważniejszy że dotychczasowe interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia niektórych sądów administracyjnych błędnie […]