Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną działalności podmiotów gospodarczych. Obejmuje ona nie tylko reprezentację podmiotu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, ale także stałą pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających w toku codziennej działalności gospodarczej, przygotowywanie umów oraz wsparcie w negocjacjach z kontrahentami firmy. Wybór formy obsługi pozostaje w gestii klienta i w razie potrzeby może przybrać formę doraźnych bądź stałych konsultacji lub świadczenia bieżącej pomocy prawnej w firmie na zasadzie prawnika „in-house” w wymiarze czasu dopasowanym do potrzeb mocodawcy.

Przykładowe usługi oferowane przez naszą Kancelarię to:
1) tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego w tym sporządzanie umów czy statutów.
2) Kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami w każdej instancji, w tym prowadzenie spraw na etapie egzekucji komorniczej,
3) udzielanie porad prawnych, opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
4) przygotowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
5) bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące sporządzanie i analizowanie treści umów, ugód oraz prowadzenie negocjacji,
6) pomoc przy przekształcaniu, rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych,
7) sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych oraz reprezentacja Klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe,
8) skuteczne dochodzenie należności finansowych;

Kancelaria stale współpracuje również z adwokatami i radcami prawnymi na terenie całej Polski, co w raziekonieczności zapewnia szybką i bieżącą pomoc prawną na terenie całego kraju.

Zapraszamy