Zgodnie z najnowszym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, podatek od dodatku mieszkaniowego dla żołnierzy zawodowych za lata 2010 i 2011 jest podatkiem nienależnym. Tym samym NSA wskazał, że kwoty pobrane tytułem wskazanego podatku stanowią nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wyrok ten jest tym ważniejszy że dotychczasowe interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia niektórych sądów administracyjnych błędnie wskazywały na konieczność uiszczenia podatków od dodatków mieszkaniowych.
Konsekwencją tego orzeczenia jest możliwość dochodzenia zwrotu nadpłaconego podatku.

W tym zakresie Nasza Kancelaria proponuje pomoc prawną i reprezentowanie we wszystkich stadiach postępowania.
Zapraszamy do kontaktu.