Uprawnienia pracownika w przypadku zwolnień grupowych.

Wprowadzenie Z pośród przepisów regulujących prawa pracowników, najważniejszy jest kodeks pracy. W akcie tym uregulowane zostały prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Oprócz kodeksu pracy istnieją ustawy, których przedmiotem również są prawa pracownicze. Jedną z takich ustaw jest ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Kiedy stosuje się ustawę […]

Wesołych świąt Wielkiej Nocy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy Zespół Kancelarii Radców Prawnych Kędzierski Cyrek Składa najserdeczniejsze życzenia Niech te święta przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

Wesołych Świąt

Pełnych radości i pokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku życzy Zespół Kancelarii Radców Prawnych Kędzierski • Cyrek

Żołnierze mogą dochodzić zwrotu podatku od dodatku mieszkaniowego.

Zgodnie z najnowszym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, podatek od dodatku mieszkaniowego dla żołnierzy zawodowych za lata 2010 i 2011 jest podatkiem nienależnym. Tym samym NSA wskazał, że kwoty pobrane tytułem wskazanego podatku stanowią nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyrok ten jest tym ważniejszy że dotychczasowe interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia niektórych sądów administracyjnych błędnie […]