Wyrok TK w sprawie zbyt wysokich składek naliczanych przez ZUS

W związku z nowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego firmy, które delegują pracowników poza granice kraju, a które zostały zobowiązane do dopłacania składek ZUS, mogą domagać się wznowienia swoich spraw. Mogą także żądać zwrotu nadpłaconych składek. Wyrok dotyczy rozporządzenia ministra pracy z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne […]

Umowa o roboty budowlane – forma

Umowa o roboty budowlane, zgodnie z treścią kodeksu cywilnego, powinna być zawarta w formie pisemnej. Strony często nie zawierają pisemnej umowy, co nie powoduje jej nieważności. Inna forma umowy, np. ustna lub przez faktyczne podjęcie czynności, jest akceptowalna jednak w przypadku zaistnienia sporu może to przysporzyć wielu trudności. Jeśli obie strony są przedsiębiorcami i umowa […]

Najem okazjonalny – skuteczne narzędzie ochrony wynajmujących

Przed właścicielami nieruchomości oferującymi najem swoich lokali oraz przed osobami szukającymi mieszkania do wynajęcia najgorętszy okres. Co zrobić aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje prawa? Od 17 grudnia 2009 r. wprowadzony został przez ustawodawcę szczególny rodzaj najmu – tzw. najem okazjonalny. W ten sposób określa się najem lokalu służącego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na czas oznaczony, […]